แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64110 จ้าง 50,000 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท Fri Jun 4 11:44:29 2021 มิถุนายน 04, 2021, 11:44:29 am
สวพ.พ.ภค.64001_0001.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,020 บาท Sun May 2 15:05:17 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:05:17 pm
สวพ.พ.65053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลฯ จำนวน 25,000 บาท.pdf 107 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Mar 21 16:19:07 2022 มีนาคม 21, 2022, 04:19:07 pm
สวพ.พ.ภค.64062 ซื้อ 7,804 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 7,804 บาท Sun May 2 15:32:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:32:45 pm
สวพ.พ.65098 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 14,400 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,400 บาท Mon Jul 25 15:38:46 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:38:46 pm
สวพ.พ.64174 ค่าวัสดุสำนักงาน 42,000.PDF 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ 42,000 บาท Mon Sep 20 15:37:35 2021 กันยายน 20, 2021, 03:37:35 pm
สวพ.64078 จ้าง 26,200 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท Mon May 3 13:13:12 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:12 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.64083 ซื้อ 7,180 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท Mon May 3 13:14:50 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:14:50 pm
สวพ.พ.ภค.64053 ซื้อ 5,036 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 5,036 บาท Sun May 2 15:31:18 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:18 pm
สวพ.พ.ภค.64005 ซื้อ 17,900 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 17,900 บาท Sun May 2 15:25:22 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:25:22 pm
สวพ.พ.ภค.64022 ซื้อ 12,890 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 12,890 บาท Sun May 2 15:29:31 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:29:31 pm
สวพ.64095 ซื้อ 8880 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,880 บาท Mon May 3 17:12:52 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 05:12:52 pm
สวพ.64101 ซื้อ 50,500 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,500 บาท Fri May 14 14:47:55 2021 พฤษภาคม 14, 2021, 02:47:55 pm
สวพ.พ.65118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,669 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,669 บาท Mon Jul 25 15:42:07 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:07 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »