แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 21,400 บาท.pdf 680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 21,400 บาท Mon Jun 11 10:19:30 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:19:30 am
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 40,660 บาท.pdf 679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 40,660 บาท Mon Jun 11 10:17:27 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:17:27 am
221.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอืนๆ 8,850 บาท .pdf 674 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ 7 รายการ จำนวน 8,850 บาท Tue Jul 31 18:40:23 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:40:23 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท.pdf 672 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท Mon May 21 18:38:58 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:38:58 pm
179.61 ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 22,830 บาท .pdf 666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 22,830 บาท Tue Jul 3 10:46:02 2018 กรกฎาคม 03, 2018, 10:46:02 am
191.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญในชาเชียงดา 15,000 บาท.pdf 666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 15,000 บาท Wed Jul 25 15:42:16 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:42:16 pm
62129 ประกาศผู้ชนะฯ ถ่ายเอกสาร 10,000 บาท.pdf 662 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 100 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท Sat Jun 29 20:42:25 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:42:25 pm
196.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 7,900 บาท .pdf 659 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 7,900 บาท Wed Jul 25 15:44:07 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:44:07 pm
283.61 จ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ 80,000 บาท.pdf 658 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ Wed Aug 15 16:50:07 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:50:07 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ราคา 7,500 บาท.pdf 654 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ รวมจำนวน 7,500 บาท Mon May 21 18:42:06 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:42:06 pm
62077 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท.pdf 652 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท Thu Apr 18 10:46:14 2019 เมษายน 18, 2019, 10:46:14 am
62117 ประกาศผู้ขนะาจ้างเหมาเก็บแบบสอบถามฯ 27,000 บาท.pdf 648 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ และจัดทำเล่มรายงานฯ 27,000 บาท Thu Jun 27 12:22:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:22:18 pm
62016 จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ 24,600 บาท .pdf 644 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ฯ จำนวน 24,600 บาท Thu Feb 21 10:31:17 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:31:17 am
62055 วัสดุ 14 รายการ .pdf 642 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 42,705 บาท Mon Mar 11 09:35:38 2019 มีนาคม 11, 2019, 09:35:38 am
62023 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 16,000 บาท.pdf 641 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 148 โครงการ จำนวน 16,0 Thu Feb 21 10:33:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:33:16 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »