แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
64134.PDF 110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 7,000 บาท Thu Jul 29 15:37:06 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:37:06 pm
สวพ.64062 ซื้อ 25,230 บาท.pdf 110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท Mon May 3 13:03:26 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:03:26 pm
63072 จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท.pdf 110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท Thu Jul 23 16:55:10 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:55:10 pm
สวพ.พ.ภค.64002 ซื้อ 7,057 บาท.pdf 110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 7,057 บาท Sun May 2 15:07:47 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:07:47 pm
สวพ.พ.ภค.64166 จ้าง 95,000 บาท.PDF 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 95,000 บาท Wed Sep 1 10:36:55 2021 กันยายน 01, 2021, 10:36:55 am
63102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 22,700 บาท .pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท Thu Jul 23 17:12:53 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:53 pm
สวพ.64038 ซื้อ 18,000 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท Sun May 2 15:57:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:46 pm
สวพ.64139 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,400 บาท.PDF 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Wed Jul 7 17:13:05 2021 กรกฎาคม 07, 2021, 05:13:05 pm
สวพ.64082 ซื้อ 15,400 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท Mon May 3 13:13:54 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:54 pm
สวพ.พ.65083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ 50,000 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท Mon Jun 6 09:46:52 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:46:52 am
สวพ.พ.65123 ประดาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 15,000 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท Fri Sep 16 10:27:53 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:53 am
63146 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท .pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท Tue Sep 22 13:15:31 2020 กันยายน 22, 2020, 01:15:31 pm
63015 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 24,400 บาท .pdf 108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท Thu Jul 23 11:05:38 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:05:38 am
สวพ.64137 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท.PDF 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท Wed Jul 7 17:13:47 2021 กรกฎาคม 07, 2021, 05:13:47 pm
สวพ.พ.ภค.64040 ซื้อ 8,235 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,235 บาท Sun May 2 15:30:10 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:10 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »