แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63087 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท Thu Jul 23 17:07:44 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:44 pm
63025 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18,000 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท Thu Jul 23 16:51:08 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:08 pm
สวพ.พ.ภค.64003 จ้าง 98,500 บาท.pdf 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ 98,500 บาท Sun May 2 15:09:13 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:09:13 pm
สวพ.พ.ภค.64165 ซื้อ 18,200 บาท.PDF 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18,200 บาท Wed Sep 1 10:37:23 2021 กันยายน 01, 2021, 10:37:23 am
63090 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,750 บาท .pdf 113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท Thu Jul 23 17:09:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:09:31 pm
สวพ.พ.ภค.64123 ซื้อ 7,800 บาท.PDF 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,800 บาท Thu Jul 29 15:35:52 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:35:52 pm
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายก.pdf 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 39,600 บาท Thu Jul 29 15:19:42 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:19:42 pm
63096 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,200 บาท .pdf 112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท Thu Jul 23 17:10:02 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:10:02 pm
สวพ.64073 ซื้อ 44,000 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 44,000 บาท Mon May 3 13:08:59 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:08:59 pm
สวพ.64102 จ้าง 40,000 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท Tue May 11 16:39:48 2021 พฤษภาคม 11, 2021, 04:39:48 pm
สวพ.พ.65141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 8,900 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,900 บาท Fri Sep 16 10:29:20 2022 กันยายน 16, 2022, 10:29:20 am
ประกาศเรื่อง จ้างผลิตเครื่องสำอางต้นแบบจ.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 60,000 บาท Tue Aug 10 16:18:58 2021 สิงหาคม 10, 2021, 04:18:58 pm
สวพ.พ.65065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 45,000 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 45,000 บาท Mon Jun 6 09:37:17 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:37:17 am
สวพ.พ.ภค.64078 ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.PDF 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท Thu Jul 29 15:33:23 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:33:23 pm
63067 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 27,450 บาท .pdf 111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท Thu Jul 23 16:54:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:54:03 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »