แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 14,300 บาท.pdf 117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท Thu Jul 23 11:06:41 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:06:41 am
สวพ.พ.65017 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 60,000 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 60,000 บาท Mon Jul 25 15:36:19 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:36:19 pm
63098 จ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท .pdf 116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท Thu Jul 23 17:11:05 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:11:05 pm
63174 จ้างเหมาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมุลฯ 63,600 บาท .pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท Tue Sep 22 13:09:05 2020 กันยายน 22, 2020, 01:09:05 pm
สวพ.64074 จ้าง 35,000 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:11:27 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:11:27 pm
สวพ.พ.ภค.64059 ซื้อ 10,400 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Sun May 2 15:31:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:46 pm
สวพ.64080 จ้าง 35,000 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:12:20 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:12:20 pm
สวพ.พ.65064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 40,000 บาท.pdf 115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jun 6 09:36:45 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:36:45 am
63080 จ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือนฯ 30,000 บาท .pdf 115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท Thu Jul 23 16:56:24 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:56:24 pm
สวพ.พ.ภค.64064 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,000 บาท Fri May 28 13:22:27 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 01:22:27 pm
63145 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท _001.pdf 114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท Tue Sep 22 13:18:51 2020 กันยายน 22, 2020, 01:18:51 pm
63099 ซื้อยาปฏิชีวนะและวิตามินชนิดฉีดสำหรับโค 97,000 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท Thu Jul 23 17:12:04 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:04 pm
63082 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 31,850 บาท.PDF 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท Thu Jul 23 17:04:54 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:04:54 pm
63087 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท Thu Jul 23 17:07:44 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:44 pm
63090 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,750 บาท .pdf 113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท Thu Jul 23 17:09:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:09:31 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »