แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
219.61 จ้างเหมาทำเล่มรายงานบริการวิชาการ 10,000 บาท .pdf 781 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานบริการวิชการ จำนวน 10,000 บาท Thu Jul 26 14:19:53 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 02:19:53 pm
225.61 จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร 26,000 บาท.pdf 770 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วาร Wed Aug 15 16:49:39 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:49:39 pm
62206 วัสดุสำนักงาน 43,800บาท .pdf 747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท Mon Sep 9 20:54:16 2019 กันยายน 09, 2019, 08:54:16 pm
62027 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 6,000 บาท .pdf 743 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 6,000 บาท Thu Feb 21 10:38:35 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:38:35 am
62081 จ้างเหมาบริการรถตู้ 8,500 บาท .pdf 739 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท Thu Apr 11 10:30:57 2019 เมษายน 11, 2019, 10:30:57 am
62076 ประกาศจ้างทำแปลงเกษตร 20,000 บาท.pdf 731 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำแปลงเกษตร 20,000 บาท Thu Apr 18 10:51:15 2019 เมษายน 18, 2019, 10:51:15 am
220.61 50000 ระบบสารสนเทศ .pdf 728 ประกาศจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ระบบ Thu Sep 13 09:59:56 2018 กันยายน 13, 2018, 09:59:56 am
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 726 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
62205 วัสดุสำนักงาน 17,900 บาท .pdf 721 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท Mon Sep 9 20:53:08 2019 กันยายน 09, 2019, 08:53:08 pm
62182 จ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท .pdf 719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท Mon Sep 9 19:04:40 2019 กันยายน 09, 2019, 07:04:40 pm
62201 วัสดุสำนักงาน 25,000 บาท .pdf 714 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท Mon Sep 9 19:52:24 2019 กันยายน 09, 2019, 07:52:24 pm
62118 ประกาศผู้ชนะฯ 13,000 บาท.pdf 711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลฯ 13,000 บาท Sat Jun 29 20:39:37 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:39:37 pm
224.61 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท .pdf 704 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท Fri Aug 3 08:44:30 2018 สิงหาคม 03, 2018, 08:44:30 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 32,500 บาท.PDF 700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 32,500 บาท Tue Mar 20 16:01:20 2018 มีนาคม 20, 2018, 04:01:20 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ราคา 12,500 บาท.pdf 695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 12,500 บาท Mon May 21 18:45:05 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:45:05 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »