แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท.pdf 19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท Thu Sep 28 10:10:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:10:41 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท.pdf 20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:11:19 2023 กันยายน 28, 2023, 10:11:19 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท.pdf 20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท Thu Sep 28 10:13:57 2023 กันยายน 28, 2023, 10:13:57 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท Thu Sep 28 10:14:48 2023 กันยายน 28, 2023, 10:14:48 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท Thu Sep 28 10:12:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:41 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท Thu Sep 28 10:15:27 2023 กันยายน 28, 2023, 10:15:27 am
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท.pdf 22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท Thu Sep 28 10:16:07 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:07 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท..pdf 23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:12:13 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:13 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท.pdf 24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:16:33 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:33 am
สวพ.พ.66033 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:27:37 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:27:37 pm
สวพ.พ.66045 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:28:17 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:17 pm
สวพ.พ.65069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลฯ 25,000 บาท.pdf 65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 25,000 บาท Mon Jun 6 09:38:48 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:38:48 am
สวพ.พ.66057 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:31:10 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:31:10 pm
สวพ.พ.66052 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:30:14 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:30:14 pm
สวพ.พ.66047 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:28:58 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:58 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »