แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
67042 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 8,200 บาท.pdf 715 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 8,200 บาท Fri Feb 16 16:09:02 2024 กุมภาพันธ์ 16, 2024, 04:09:02 pm
67041 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 10,000 บาท.pdf 498 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 10,000 บาท Fri Feb 16 16:08:42 2024 กุมภาพันธ์ 16, 2024, 04:08:42 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 43,000 บาท.pdf 502 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 43,000 บาท Tue Dec 19 14:34:37 2023 ธันวาคม 19, 2023, 02:34:37 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกรดฮิวมิก 29,900 บาท.pdf 506 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกรดฮิวมิก/กรดฟลูวิกเข้มข้น เป็นเงิน 29,900 บาท Tue Dec 19 14:34:14 2023 ธันวาคม 19, 2023, 02:34:14 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 43,000 บาท.pdf 509 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท Tue Dec 19 14:33:17 2023 ธันวาคม 19, 2023, 02:33:17 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท.pdf 498 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:16:33 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:33 am
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท.pdf 493 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท Thu Sep 28 10:16:07 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:07 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท.pdf 480 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท Thu Sep 28 10:15:27 2023 กันยายน 28, 2023, 10:15:27 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท.pdf 475 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท Thu Sep 28 10:14:48 2023 กันยายน 28, 2023, 10:14:48 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท.pdf 489 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท Thu Sep 28 10:13:57 2023 กันยายน 28, 2023, 10:13:57 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท.pdf 480 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท Thu Sep 28 10:12:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:41 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท..pdf 450 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:12:13 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:13 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท.pdf 264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:11:19 2023 กันยายน 28, 2023, 10:11:19 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท.pdf 262 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12,600 บาท Thu Sep 28 10:10:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:10:41 am
สวพ.พ.66060 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 7,900 บาท.pdf 366 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,900 บาท Tue Mar 7 13:36:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:36:50 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18