ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Jun 28 15:17:07 2019 มิถุนายน 28, 2019, 03:17:07 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Jun 28 15:17:07 2019 มิถุนายน 28, 2019, 03:17:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม