ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: ์Nisaruth ที่ Mon Jun 18 09:54:13 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:54:13 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล
เริ่มหัวข้อโดย: ์Nisaruth ที่ Mon Jun 18 09:54:13 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:54:13 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง