ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.005-2562 อ.นริศรา จำนวน 479,500 บาท

(1/1)

kanlaya:
การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version