ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 13:14:29 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 01:14:29 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 13:14:29 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 01:14:29 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 18,570 บาท