แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
196
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท

197
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท

198
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท

199
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท

200
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท

201
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท

202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท 

203
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท

204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท

205
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท

206
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท

207
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท

208
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท

209
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท

210
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »