แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 7,200 บาท

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ 98,500 บาท

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ  7,057 บาท

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ  8,020 บาท

170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 7,040 บาท

171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการฯ 70,000 บาท

173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท

174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท

175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท

176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท

177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท

178
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท

179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท 

180

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »