ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 10:17:02 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 10:17:02 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ จำนวน 66,720 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 10:17:02 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 10:17:02 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ ได้ผู้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ จำนวน 66,720 บาท