ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:12:52 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:12:52 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:12:52 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:12:52 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ เป็นเงินจำนวน 36,020 บาท (สามหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)