ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: naratip chuapudee ที่ Tue Apr 24 09:31:31 2018 เมษายน 24, 2018, 09:31:31 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดเรียงชุดแบบบันทึกผลการประเมินฯ
เริ่มหัวข้อโดย: naratip chuapudee ที่ Tue Apr 24 09:31:31 2018 เมษายน 24, 2018, 09:31:31 am
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง