ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:47:56 2018 กันยายน 12, 2018, 08:47:56 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7,229 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:47:56 2018 กันยายน 12, 2018, 08:47:56 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,229 บาท