ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 09:40:30 2020 กันยายน 02, 2020, 09:40:30 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 09:40:30 2020 กันยายน 02, 2020, 09:40:30 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 53,100 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งเรือง