แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท

152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 7,804 บาท

153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท

154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท

155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 5,036 บาท

156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 6,900 บาท

157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,235 บาท

158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 12,890 บาท

159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 6,000 บาท

160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 5,600 บาท

161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ 13,136 บาท

162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 12,650 บาท

163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท

164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท

165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 17,900 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »