ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Wed Mar 27 08:37:34 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:37:34 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรม จำนวน 4,000 เล่ม
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Wed Mar 27 08:37:34 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:37:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4,000 เล่ม เป็นเงิน 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)