ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  2561  เป็นเงินทั้งสิ้น  51,500.-  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version