ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

(1/225) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่ม7059.60

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องพิมพ์) 31670 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 11100 บาท

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 7150 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประชุมกบม.

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 51970 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 59730 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่มวาระการประชุมสภาครั้งที่10/2565

[9] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,900 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version