ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Mar 1 13:13:48 2019 มีนาคม 01, 2019, 01:13:48 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ่นที่เดินดินในระบบ GIS
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Mar 1 13:13:48 2019 มีนาคม 01, 2019, 01:13:48 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ่นที่เดินดินในระบบ GIS จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)