แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท

2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท

3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท

4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16,900 บาท

5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ยี่ห้อ XEROX จำนวน 1 เครื่อง 36,000 บาท

6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน 200,280 บาท

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (น้ำพริก) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 40,000 บาท ต.บ้านโฮ่ง

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 19,600 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าซิ่นตีนจก) จำนวน 1 ผลิตภัณ์ วงเงิน 15,000 บาท ต.บ้านปวง

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,760 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงิน 13,870 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »