กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท
92
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 600 ต้น เป็นเงิน 24,000 บาท
93
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท
94
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท
95
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:31:10 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:31:10 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:30:45 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:30:45 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:30:30 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:30:30 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:30:14 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:30:14 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย CHANTAPAT SOMPAN เมื่อ Tue Mar 7 13:28:58 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:28:58 pm »
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10