กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5,392.80 บาท
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 14 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,533 บาท
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 24,400 บาท
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 15,000 บาท
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 43,200 บาท
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 27,390 บาท
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,350 บาท
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,000 บาท
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,000 บาท
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,800 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »