กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วงเงิน 15,500 บาท
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)7 รายการ วงเงิน 9,780 บาท
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 38,000 บาท
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 8,654 บาท
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ วงเงิน 25,900 บาท
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ วงเงิน 5,000 บาท
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก)13 รายการ วงเงิน 10,949 บาท
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันฯ 1 รายการ วงเงิน 9,600 บาท
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วงเงิน 28,310 บาท
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ วงเงิน 25,460 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »