แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
181
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,150 บาท

182
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,150 บาท

183
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 15,000 บาท

184
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 26,368 บาท

185
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 30,000 บาท

186
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

187
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารร่างหลักสูตร จำนวน 115 เล่ม จำนวนเงิน 8,159.25 บาท

188
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 28,000 บาท

189
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 34,000 บาท

190
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 50,000 บาท

191
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

192
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

193
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

194
จ้างทำวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 90,000 บาท

195
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 49,950 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »