ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:47:08 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:47:08 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 13,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:47:08 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:47:08 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 13,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม