ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (3/223) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท

[3] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท

[4] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version