กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,000 บาท
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 8,000 บาท
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,000 บาท
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมสุขภาพฯ คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 16,000 บาท
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 10,000 บาท
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสื่อดิจิทัลมับติมีเดียส่งเสริมการตลาดผลิตภัณพ์ชุมชน 70,000 บาท
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อมัลดิมีเดียส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,000 บาท
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล 40,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »