กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 11:43:50 2021 ตุลาคม 08, 2021, 11:43:50 am »
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 7,600 บาท
62
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน  9,000 บาท
63
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท
64
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวนเงิน 12,000 บาท
65
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท
66
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ U2T ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 50 เล่ม จำนวนเงิน 5,000 บาท
67
จ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 45,000 บาท
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 10:47:52 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:47:52 am »
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 10:42:42 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:42:42 am »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 10:40:51 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:40:51 am »
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 6,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »