กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
51
จ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการจากวิชาสัมมนาฯ จำนวน 200 เล่ม จำนวนเงิน 50,000 บาท
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:46:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:46:09 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวน 34,820 บาท
53
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 70 เล่ม จำนวนเงิน 13,580 บาท
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:42:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:42:09 pm »
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 7,700 บาท
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:40:24 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:40:24 pm »
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 39,200 บาท
56
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท
57
จ้างเหมาจัดทำวารสารรวบรวมบทความ จำนวน 65 เล่ม จำนวนเงิน 9,750 บาท
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:35:03 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:35:03 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 13:33:09 2021 ตุลาคม 08, 2021, 01:33:09 pm »
จ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน จำนวนเงิน 35,000 บาท
60
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 คัน จำนวนเงิน 10,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »