กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
41
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ  จำนวนเงิน 43,350 บาท
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:25:36 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:25:36 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 56,551 บาท
43
จ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,700 บาท
44
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 43,190 บาท
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:16:40 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:16:40 pm »
ซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 27,935 บาท
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:15:12 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:15:12 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 54,600 บาท
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:13:38 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:13:38 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  จำนวนเงิน 29,654 บาท
48
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม จำนวนเงิน 7,200 บาท
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Oct 8 14:10:04 2021 ตุลาคม 08, 2021, 02:10:04 pm »
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท
50
จ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 18,000 บาท
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »