แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท

92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 44,000 บาท

95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท

96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท

97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท

98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท

99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท

100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,200 บาท

101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท

102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท

103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท

104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท

105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 7,804 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »