แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ  7,057 บาท

122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ  8,020 บาท

123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 7,040 บาท

124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท

125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการฯ 70,000 บาท

126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท

127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท

128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท

129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท

130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท

131
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท

132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท 

133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท

134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 12,080 บาท

135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »