แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 8,090 บาท.pdf 14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,090 บาท Thu Mar 10 09:28:53 2022 มีนาคม 10, 2022, 09:28:53 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รายการ เป็นเงิน 95,200 บาท.pdf 16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 95,200 บาท Tue Mar 8 15:49:18 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:49:18 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท.pdf 17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,400 บาท Tue Mar 8 15:48:43 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:48:43 pm
สวพ.พ.65032 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,275 บาท.pdf 17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,275 บาท Tue Mar 8 15:44:48 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:44:48 pm
สวพ.พ.65034 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 41,250 บาท.pdf 15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,250 บาท Tue Mar 8 15:44:09 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:44:09 pm
สวพ.พ.65033 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุการเกษตร 80,640 บาท.pdf 15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,640 บาท Tue Mar 8 15:43:19 2022 มีนาคม 08, 2022, 03:43:19 pm
สวพ.พ.65030 จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Fri Feb 11 16:12:42 2022 กุมภาพันธ์ 11, 2022, 04:12:42 pm
สวพ.พ.65024 จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Fri Feb 11 16:12:26 2022 กุมภาพันธ์ 11, 2022, 04:12:26 pm
สวพ.พ.65023 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,910 บาท.pdf 30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,910 บาท Thu Jan 27 17:02:19 2022 มกราคม 27, 2022, 05:02:19 pm
สวพ.พ.65022 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,910 บาท.pdf 27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,910 บาท Thu Jan 27 17:02:05 2022 มกราคม 27, 2022, 05:02:05 pm
สวพ.พ.65021 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,450 บาท.pdf 30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,450 บาท Thu Jan 20 14:02:53 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:53 pm
สวพ.พ.65020 ซื้อลูกพันธุ์ปลา 50,000 บาท.pdf 32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Thu Jan 20 14:02:14 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:14 pm
สวพ.พ.65019 ซื้อลูกพันธุ์ปลา 50,000 บาท.pdf 33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Thu Jan 20 14:02:00 2022 มกราคม 20, 2022, 02:02:00 pm
สวพ.พ.65015 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,500 บาท.pdf 28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Thu Jan 20 14:01:27 2022 มกราคม 20, 2022, 02:01:27 pm
สวพ.พ.65016 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,380 บาท.pdf 30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,380 บาท Thu Jan 13 13:24:41 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:41 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »