แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62118 ประกาศผู้ชนะฯ 13,000 บาท.pdf 636 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลฯ 13,000 บาท Sat Jun 29 20:39:37 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:39:37 pm
62121 ประกาศผู้ชนะ วัสดุ 10 รายการ 18,680 บาท .pdf 570 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท Thu Jun 27 12:28:17 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:28:17 pm
62117 ประกาศผู้ขนะาจ้างเหมาเก็บแบบสอบถามฯ 27,000 บาท.pdf 576 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ และจัดทำเล่มรายงานฯ 27,000 บาท Thu Jun 27 12:22:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:22:18 pm
62114 ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลายฯ 30,000 บาท.pdf 517 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชึวภาพฯ 30,000 บาท Thu Jun 27 12:20:24 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:20:24 pm
62113 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถต้ 16,200 บาท .pdf 521 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 16,200 บาท Thu Jun 27 12:19:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:19:18 pm
62097 ประกาศผู้ชนะาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 31,000 บาท.pdf 503 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 31,000 บาท Thu Jun 27 12:18:34 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:18:34 pm
62076 ประกาศจ้างทำแปลงเกษตร 20,000 บาท.pdf 659 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำแปลงเกษตร 20,000 บาท Thu Apr 18 10:51:15 2019 เมษายน 18, 2019, 10:51:15 am
62077 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท.pdf 590 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท Thu Apr 18 10:46:14 2019 เมษายน 18, 2019, 10:46:14 am
62081 จ้างเหมาบริการรถตู้ 8,500 บาท .pdf 659 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท Thu Apr 11 10:30:57 2019 เมษายน 11, 2019, 10:30:57 am
62055 วัสดุ 14 รายการ .pdf 579 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 42,705 บาท Mon Mar 11 09:35:38 2019 มีนาคม 11, 2019, 09:35:38 am
62037 จ้างทำกระเป๋า 18,000 บาท .pdf 526 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000 บาท Thu Feb 21 10:41:41 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:41:41 am
62033 จ้างจัดพิมพ์วารสาร 17,850 บาท .pdf 503 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารฯ 17,850 บาท Thu Feb 21 10:40:59 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:40:59 am
62032 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,710 บาท .pdf 483 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12,710 บาท Thu Feb 21 10:39:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:39:16 am
62027 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 6,000 บาท .pdf 505 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 6,000 บาท Thu Feb 21 10:38:35 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:38:35 am
62024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,956 บาท .pdf 511 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,956 บาท Thu Feb 21 10:34:11 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:34:11 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »