แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท .pdf 564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท Mon Sep 9 19:05:49 2019 กันยายน 09, 2019, 07:05:49 pm
62182 จ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท .pdf 641 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท Mon Sep 9 19:04:40 2019 กันยายน 09, 2019, 07:04:40 pm
62181 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข่าเล่มฯ 10,700 บาท.pdf 533 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท Mon Sep 9 19:03:05 2019 กันยายน 09, 2019, 07:03:05 pm
62180 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท .pdf 555 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm
62179 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400 บาท .pdf 510 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท Mon Sep 9 18:55:58 2019 กันยายน 09, 2019, 06:55:58 pm
62178 จ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท .pdf 525 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท Mon Sep 9 18:52:41 2019 กันยายน 09, 2019, 06:52:41 pm
62169 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท .pdf 503 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท Mon Sep 9 18:51:29 2019 กันยายน 09, 2019, 06:51:29 pm
62166 จ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบฯ 10,000 บาท .pdf 497 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท Mon Sep 9 18:50:24 2019 กันยายน 09, 2019, 06:50:24 pm
62144 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 30,000 บาท .pdf 507 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท Mon Sep 9 18:49:11 2019 กันยายน 09, 2019, 06:49:11 pm
62142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท .pdf 528 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
62138 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท .pdf 532 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท Mon Sep 9 18:47:08 2019 กันยายน 09, 2019, 06:47:08 pm
62136 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มฯ 20,000 บาท .pdf 529 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท Mon Sep 9 18:45:56 2019 กันยายน 09, 2019, 06:45:56 pm
62120 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 18,675 บาท.pdf 561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 18,675 บาท Sat Jun 29 20:44:17 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:44:17 pm
62129 ประกาศผู้ชนะฯ ถ่ายเอกสาร 10,000 บาท.pdf 599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 100 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท Sat Jun 29 20:42:25 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:42:25 pm
62130 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 575 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,000 บาท Sat Jun 29 20:41:08 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:41:08 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »