ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 16:42:07 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:42:07 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 แผนงาน วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 329,700 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Thu May 16 16:42:07 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:42:07 pm
แผนงาน : การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง  จังหวัดลำปาง