ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Wed Feb 13 09:20:26 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019, 09:20:26 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการแสดง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Wed Feb 13 09:20:26 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019, 09:20:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการแสดงและอุปกรณ์การแสดง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง