ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Feb 1 10:38:06 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:38:06 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Feb 1 10:38:06 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:38:06 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) จำนวน 2 เครื่อง

เป็นเงินจำนวน 138,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)