ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:20:25 2019 มกราคม 10, 2019, 10:20:25 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงรื้อ ติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:20:25 2019 มกราคม 10, 2019, 10:20:25 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรง ติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 59,631 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)