ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 27 10:25:48 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:25:48 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการสอน จำนวน 20 ชุด
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 27 10:25:48 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:25:48 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการสอน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 13 จำนวน 20 ชุด

เป็นเงิน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)