ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:41:21 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:41:21 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:41:21 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:41:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

เป็นเงิน 30,540 บาท (สามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)