ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Dec 11 09:29:11 2018 ธันวาคม 11, 2018, 09:29:11 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Dec 11 09:29:11 2018 ธันวาคม 11, 2018, 09:29:11 am
ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จำนวน 1 ผืน

เป็นเงินจำนวน 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)