ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:44:40 2018 กันยายน 12, 2018, 08:44:40 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 7,500 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 12 08:44:40 2018 กันยายน 12, 2018, 08:44:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7,500 บาท