ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 09:21:21 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:21:21 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 09:21:21 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:21:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 30,000 บาท