ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 09:18:20 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:18:20 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 09:18:20 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:18:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไปราชการพร้อมน้ำมันเชื้้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,100 บาท